Gjimnazi  ynë dhe Faik  Konica

 

Gjimnazi  Faik  Konica është  një ndër gjimnazet më të rinj në Tiranë. Mori emrin e një prej personaliteteve  më të spikatura  të   atdhetarizmit, kulturës, diplomacisë.  Emrin e një prej korifejve të letrave shqipe.Një emër i madh,  Faik  Konica. Një emër që na vinte dhe na vë përballë një dileme;    a do të mund ta meritonim dhe justifikonim madhështinë e emrit të tij. Ishte dhe mbetet një përgjegjësi e madhe. E cila kërkonte dhe kërkon të hysh me dinjitet në elitën e shkollave shqiptare, por jo vetëm. Përndryshe, nuk do të mund të justifikonim  egzistencën tonë. Përndryshe, do të ishte më mirë të mos hapej. Në këtë kontekst, padyshim, emri,  vepra , personaliteti  i Faik Konicës ka shërbyer dhe do të shërbejë si frymëzim për të gjithë shqiptarët , por  në veçanti për  nxënësit, mësuesit, drejtuesit  e  shkollës sonë.  Ai ka shërbyer dhe  do të shërbejë,    si burim frymëzimi  për  arritjen e standardeve elitare në fushën e edukimit dhe qytetarisë .

 

 Për herë të parë ky gjimnaz hapi dyert e tij në shtator të vitit 2008. 6 vite egzistencë e gjimnazit  Faik  Konica. Nuk janë pak , por nuk janë edhe  shumë. Nuk janë pak, pasi brenda 6 viteve Gjimnazi  Faik  Konica,   ka krijuar një imazh të padisskutueshëm. Rezultatet e këtij gjimnazi janë më shumë se të admirueshme.  Është nga  gjimnazet më të kërkuara.  Është nga gjimnazet, që vitin shkollor 2014 - 2015 e fillon me rreth  300 nxënës.  Në tre vitet e fundit , bazuar në rezultatet e maturës shtetërore, renditet si lider i rezultateve  të larta. Është nga gjimnazet, që ka minimizuar në maksimumin e mundshëm , pse jo,  ka eliminuar plotësisht  fiktivitetin në vlerësim.  Është nga gjimnazet që garanton një disiplinë, siguri e qetësi  maksimale. Është nga gjimnazet , ku nxënësi  vlerësohet pothuaj çdo javë  në të gjitha lëndët , nëpërmjet një sistemi që aplikohet për herë të parë në Shqipëri. Është një nga gjimnazet ku personaliteti e  dinjiteti i nxënësit respektohet e vlerësohet si askund tjetër, ku nxënësi është i pari dhe të gjithë të tjerët i shërbejnë atij. Është nga gjimnazet,  ku niveli e formimi shkencor e qytetar  i nxënësit nuk matet vetëm me nivelin e përvetësimit të njohurive , por kryesisht nga  aftësitë dhe kopetencat që fiton nxënësi.

 

Pas  vitit te dytë të hapjes së gjimnazit, pranë tij filloi të funksionojë   shkolla  9 vjeçare e kopshti (arsimi  parashkollor )  Faik  Konica, (me ndërtesa të veçanta),  me standardet më të larta në nxënie e mësimdhënie dhe në të gjitha shërbimet e tjera. Rezultatet edhe në këto cikle kanë qenë mbresëlënëse.  Në vitin shkollor 2014 – 2015, në ciklin 9 vjeçar dhe arsimin parashkollor, frekuentojnë rreth 245 nxënës.